Monday, June 28, 2010

Babae sa likod KABIGUAN..


Araw-araw kong tinatanong
Kababaehan ba ay tulad din namin
Mga kalalakihang ka'y tikas at tatag
Taglay ba na kababaihan NGAYON?

Isang pangkaraniwang babae ang aking nakilala
Sa unang tingin tunay ngang FILIPINA
Tindig nga nya'y kay pino...
Ugali nga nya'y kay TINO!!!!!
Bakit ngayo'y siya'y naging GANITO....

Isang balita...Oo isang balita...
Balitang nagpataas ng aming balahibo
Balitang nagdulot ng luha sa aming mga mata....
Laking hinayang sa aking KAIBIGAN....